คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. สายศิริ มีระเสน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ได้มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. สายศิริ มีระเสน เนื่องในโอกาส
การเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading