คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ พิมพา คว้าเหรียญทองแดง “ยิมนาสติกแอโรบิค”

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแ Read more

Loading

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

    งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ค Read more

Loading

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. สายศิริ มีระเสน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร Read more

Loading

โครงการพัฒนางานประจำและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนด้วยกระบวนการวิจัย R2R

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหา Read more

Loading

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2563-2566) ด้วยกระบวนการ Developmental Evaluation (DE)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขอ Read more

Loading