ภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา
นายจักรกฤษณ์ สนอ่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานภาควิชา (ED 1109 )
โทรศัพท์ : 055962410 / 055962434
น.ส.วิชชุดา สมจิต

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานภาควิชา (ED 1109 )
โทรศัพท์ : 055962410 / 055962434
นายณัฎฐเอก แก้ววรรณดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานภาควิชา (ED 1109 )
โทรศัพท์ : 055962410 / 055962434

Loading