ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์

✨✨ อบรมออนไลน์ ฟรี ‼ ✨✨
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย สำหรับนิสิต ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2566

   📌 เปิดรับสมัคร << วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 >> https://www.facebook.com/edu.nu.ac.th
⏰ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
Coming soon‼ แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้

Loading