ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารฯ

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฯ
ศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ รองคณบดีฯ
ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส รองคณบดีฯ
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ
ผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทองแดง
ในกีฬา “กอล์ฟ” ประเภททีมผู้บริหาร
——————————————
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

Loading