สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง R&D C&I : มุมมองใหม่

   

 

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง R&D C&I : มุมมองใหม่
🎤ร่วมเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
👉 รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
🗓 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ⏰ เวลา 09.00-12.00 น.
🎥 ผ่านช่องทาง Live Facebook เพจคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📌ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1NX3oJDsEOr51JESiWsqWoITKrlsSeHY4dg-oDbqAcME/viewform?edit_requested=true
***ผู้ที่เข้าร่วมเสวนาจะได้รับเกียรติบัตร หลังจากร่วมทำแบบทดสอบและแบบประเมินโครงการ***
ติดต่อ : สุพัฒตรา กลมกลิ้ง (086-4142354), ภัทรพร สุทธิรัตน์ (082-1637799)
📌จัดโดย นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัส 64 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading